Kurz je včetně míst pro náhradníky obsazen

Kurz bude probíhat v lednu až březnu 2020 a bude zakončen vůdcovskou zkouškou.

Pro udělení vůdcovského dekretu je nutné mít potvrzení o platné kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích akcí. Zajišťují si účastníci samostatně.

Termíny vůdcovského kurzu: