Kurz bude probíhat v lednu až březnu 2020 a bude zakončen vůdcovskou zkouškou. Je také možné se zároveň přihlásit do zdravotního kurzu, který je určen frekventantům vůdcovského kurzu Orion. Bude tedy možné se přihlásit na oba kurzy, nebo pouze na vůdcovský.

Na samotný zdravotní kurz nebudou přihlášky přijímány.

Termíny zdravotnického kurzu:

Termíny vůdcovského kurzu: