Kurz je včetně míst pro náhradníky obsazen

Kurz bude probíhat v lednu až březnu 2020 a bude zakončen vůdcovskou zkouškou.

Pro udělení vůdcovského dekretu je nutné mít potvrzení o platné kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích akcí. Zajišťují si účastníci samostatně.
 1. Nejpozději do termínu konání poslední části této vzdělávací akce (případně dle instrukcí pořadatele) je nutné doložit ve skautISu uvedená vyjádření a souhlasy.
 2. S ohledem na termín konání Valného sněmu Junáka, byl závěrečný zkouškový víkend přesunut o týden dříve. Tzn. z původního termínu 27.-29.3. na 20.-22.3.2020. Prosím zvaž s ohledem na tuto novou informaci své časové možnosti a případně se z účasti na kurzu odhlaš, ať dostanou šanci náhradníci.
 3. Termíny kurzu jsou tedy tyto:
  • 10.-12. ledna 2020
  • 7.-9. února 2020
  • 6.-8. března 2020
  • 20.-22. března 2020
 4. Informace k prvnímu víkendu budou odeslány emailem po 12.12.