Vydejte se s námi na cestu skautským vzděláváním

Kdo jsme a co děláme:

Kruh instruktorů BLŠ připravuje vzdělávací akce jako jsou čekatelské kurzy, vůdcovské kurzy a lesní či instruktorskou školu.

Zároveň účastníkům těchto kurzů umožňujeme složení čekatelské nebo vůdcovské zkoušky.
Organizujeme také zdravotní kurz a další doškolovací zdravotní kurz.

Na jakoukoliv vzdělávací akci je třeba se přihlásit prostřednictvím jednoduchého webového formuláře, na který je vždy uveden odkaz u konkrétní akce. Samozřejmě, že i nadále platí nutnost doložení papírové přihlášky (včetně případných požadovaných potvrzení) a to většinou při zahájení akce.