Přihlašování na kurzy

1. Přihlašování na konkrétní kurz se děje výhradně prostřednictvím SkautISu.

2. Vstup na konkrétní kurz je v systému Moodle 

3. Přístupový kód ke každému kurzu je sdělován účastníkům osobně