Historie

Brdská lesní škola (dále BLŠ) byla založena již v období let 1948–1951 vůdcem školy byl br. Vosátko. 

Co předcházelo tomu, než se poprvé v roce 2003 rozeběhla Brdská lesní škola?

Píše se rok 1999. Br. Balú – Mgr. Jiří Zikmund jede na lesní školu a vrací se pln nadšení do další práce. Setkává se se svým dlouholetým vůdcem br. Kellym – Jaroslavem Vaňkem s kterým se dělí o první zážitky z lesní školy. Mezi tím padne i zmínka, že v bývalé oblasti Podbrdsko-křivoklátské existovala dříve oblastní lesní škola, která měla stejný název. A tak to všechno začalo. Balú řekl: “Kelly, to musíme obnovit“. Netvralo dlouho a Kelly pozval br. Krtka- Ing. Jana Vitkovského, CSc., který byl členem jeho roverského oddílu v letech 1968-1970. (Samozřejmě ilegálně pracovali i během totality).

A tak začalo úžasné skautské přátelství, ale i práce. Pokračovatelkou Podbrdsko-křivoklátské oblastní lesní školy byla vletech 1970 a dalších letech ilegálně fungující Zálesácká lesní škola ochrany přírody (ZLŠOP), kterou vedl br. Grizzly – Mirko Vosátka. Této lesní školy se účastnil br. Kelly, jako instruktor a br. Krtek, jako frekventant. Tak bylo v čem pokračovat…
V létě 2000 domluvil br. Kelly setkání v Boru u Suchdola nad Lužnicí s br. Grizzlym.(viz. foto). Grizzly poradil a řekl co je potřebné pro současné hnutí, mládež a skautské činovníky. A začala se rýsovat škola. Br. Krtek a Balú jeli na instruktorskou lesní školu, aby měli potřebnou kvalifikaci. Po ukončení bylo jasné jejich další působení.

Br. Balú se stal výchovným zpravodajem Krajské rady Junáka Středočeského kraje. Ale po půl roce byl zvolen místonáčelníkem CHK Junáka, resignoval na funkci výchovného zpravodaje a místo něho byl zvolen br. Krtek. Na jednání KRJ vznesli Krtek a Balú myšlenku, že je třeba zřídit pro kraj vlastní lesní školu a dát možnost činovníkům a činovnicím v regionu patřičného lesoškoláckého vzdělání, které bude zaměřeno na skautskou praxi a vedení oddílu, jak si to přál br. Grizzly. Ovšem zemřel br. Kelly, který byl pro oba „motorem“a o to větší byla motivace mít lesní školu.

V září 2002 podal Krtek a Balú za KRJ projekt lesní školy a Brdská lesní škola byla schválená. Br. Krtek se stal vůdcem, br. Balú jeho prvním zástupcem a druhým zástupcem byl jmenován br. Abbé – Ing. Jiří Konrád.

První lesní škola po revoluci se konala v r. 2003, následovala v 2004 na Křivoklátě na Kolečku. v r.2005 se konala Instruktorská brdská lesní škola ve sv. Dobrotivé. specifické zaměření lesní školy je na táboření a vedení oddílu. V závěru instruktorské lesní školy měli absolventi možnost vykonat i zkoušky na OČK TAB nebo VED. Někteří instruktoři jsou i garanty za OČK TAB, VED, PSY, PED.

BLŠ koná čekatelské a vůdcovské kurzy zakončené čekatelskou a vůdcovskou zkouškou, též zdravotní kurzy. Kurzy se konají v předhůří Brd v Hořovicích. Hlavními organizátory jsou Abbé, Květinka, Pepa Ležal, Bobr.

Čekatelské kurzy jsou většinou 3 víkendy, vůdcovské 4 víkendy + 1 víkend zdravotní kurz.

Zatím se uskutečnily tyto kurzy a zkoušky:

Čekatelský kurz + zkoušky 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2 kurzy 2019, večerní 2020.

Vůdcovské kurzy + zkoušky 2008, 2010, 2012,2014, 2015, 2016, 2020.