Historie

Stručný popis nedlouhé historie, aneb co předcházelo tomu, než se poprvé v roce 2003 rozeběhla Brdská lesní škola

Píše se rok 1999. Br. Balú – Mgr. Jiří Zikmund jede na lesní školu a vrací se pln nadšení do další práce. Setkává se se svým dlouholetým vůdcem br. Kellym – Jaroslavem Vaňkem s kterým se dělí o první zážitky z lesní školy. Mezi tím padne i zmínka, že v bývalé oblasti Podbrdsko-křivoklátské existovala dříve oblastní lesní škola, která měla stejný název.
A tak to všechno začalo. Balú řekl: “Kelly, to musíme obnovit“. Netvralo dlouho a Kelly pozval br. Krtka- Ing. Jana Vitkovského, CSc., který byl členem jeho roverského oddílu v letech 1968-1970. (Samozřejmě ilegálně pracovali i během totality).

A tak začalo úžasné skautské přátelství, ale i práce. Pokračovatelkou Podbrdsko-křivoklátské oblastní lesní školy byla vletech 1970 a dalších letech ilegálně fungující Zálesácká lesní škola ochrany přírody (ZLŠOP), kterou vedl br. Grizzly – Mirko Vosátka. Této lesní školy se účastnil br. Kelly, jako instruktor a br. Krtek, jako frekventant. Tak bylo v čem pokračovat…
V létě 2000 domluvil br. Kelly setkání v Boru u Suchdola nad Lužnicí s br. Grizzlym.(viz. foto). Grizzly poradil a řekl co je potřebné pro současné hnutí, mládež a skautské činovníky. A začala se rýsovat škola. Br. Krtek a Balú jeli na instruktorskou lesní školu, aby měli potřebnou kvalifikaci. Po ukončení bylo jasné jejich další působení.

Na fotografii jsou zleva: Krtek, Grizzly, Kelly a Balú

Br. Balú se stal výchovným zpravodajem Krajské rady Junáka Středočeského kraje. Ale po půl roce byl zvolen místonáčelníkem CHK Junáka, resignoval na funkci výchovného zpravodaje a místo něho byl zvolen br. Krtek.
Na jednání KRJ vznesli Krtek a Balú myšlenku, že je třeba zřídit pro kraj vlastní lesní školu a dát možnost činovníkům a činovnicím v regionu patřičného lesoškoláckého vzdělání, které bude zaměřeno na skautskou praxi a vedení oddílu, jak si to přál br. Grizzly.
Ovšem zemřel br. Kelly, který byl pro oba „motorem“a o to větší byla motivace mít lesní školu.
V září 2002 podal Krtek a Balú za KRJ projekt lesní školy a Brdská lesní škola byla schválená.
Br. Krtek se stal vůdcem, br. Balú jeho prvním zástupcem a druhým zástupcem byl jmenován br. Abbé – Ing. Jiří Konrád. Je sestaven team instruktorů a jsou první přihlášky.
Ve dnech 01. – 04. 05. 2003 probíhá první – jarní setkání.

A rozeběhla se tak první Brdská lesní škola.