Čekatelský kurz Fénix proběhne Hořovicích v termínech

  • 4. – 6. března 2022
  • 25. – 27. března 202
  • 22. – 24. dubna 2022

Cena za celý kurz je 900,- Kč a bude vybírána v hotovosti na prvním víkendu.

Přihlašování je otevřeno a tou pouze přes Skautis