Čekatelský kurz Zima 2019

Termín: 18.1.2019 - 31.3.2019
Místo konání: Hořovice

V zimních měsících roku 2019 pořádáme Čekatelský kurz zakončený zkouškou. Bude obsahovat 3 víkendy v období leden – březen 2019 a bude se konat v Hořovicích.

  • Zahájení kurzu 18.-20. ledna 2019
  • Druhý víkend bude 22.-24. února 2019
  • Zkoušky 29.-31. března 2019

Přihlášky:

  1. Přihlášení bylo pro naplnění počtu ukončeno.
  2. Zájemci o kurz budou včas vyzváni k zaslání scanu vyplněné papírové přihlášky, čímž závazně potvrdí svůj zájem o kurz.

Bližší informace o obsahu  Čekatelské zkoušky na skautské křižovatkce.

Podmínky pro splnění zkoušky:

  • věk nejméně 15 let
  • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (zpravidla oddíl), ve které je uchazeč registrován.
  • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (nesmí být starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a profesionálních pedagogů).
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
  • znalosti skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vůdce oddílu)

Rezervační formulář (slouží jako předběžná přihláška na akci):